شایعات اســتخر رفـــــتن در فصل تابستان

نیمار فوتبالی

شایعات اســتخر رفـــــتن در فصل تابستان

شایعات اســتخر رفـــــتن در فصل تابستان

 

به نقل توما با شروع فصل تابستان، بسیاری از مردم بیش از هر وقت دیگر به اســتخر می‌روند. اصلا یکی از بهترین و پرطرفدارترین تفریحات این روزها شنا و آب‌تنی اســت. البته باورهای درست و غلط درباره اســتخر کم نیست. مثلا این‌که خانوم‌ها با شنا کردن در اســتخرهای عمومی دچار عفونت می‌شوند.باید بدانید اســتخر محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماری‌های پوستی و عفونی اســت. از این‌رو، اســتفاده از این اســتخرها همواره با مسائل و خطرات بهداشتی روبه‌رو اســت.

 

ضدعفونی نکردن یا ضدعفونی کردن نامناسب و ناکافی اســتخر و جکوزی، تصفیه نامناسب یا تصفیه نکردن آب اســتخر و جکوزی به‌مدت طولانی (بیش از دو روز)، تجمع آلودگی‌های انسانی مانند چربی بدن، تعریق یا اســتفاده از کرم‌های آرایشی، اســتفاده از آب نامناسب یا به‌عبارتی، اســتفاده از آب‌های غیر از آب لوله‌کشی شهری برای کاهش هزینه مصرف آب، بی‌توجهی به نظافت محوطه اســتخرها و جلوگیری نکردن از ورود افراد مبتلا به بیماری به‌عنوان شاخص‌‌ترین عوامل آلودگی آب اســتخر و جکوزی‌ شناخته می‌شود.

 

برخلاف باور عموم، اضافه کردن کلر به آب اســتخرها در کاهش صدنسبتی این آلودگی‌ها موثر نیست. درعین حال براساس آمارهای وزارت بهداشت بسیاری از اســتخرها ممکن اســت گندزدایی را به‌طور کامل انجام ندهند و دقیقا به همین دلیل هر ســال شاهد تعطیل شدن تعدادی از آنها به‌ دلیل رعایت نشدن مسائل بهداشتی هستیم. از طرفی، این روزها شایع شده که در بعضی اســتخرها به‌جای کلر از وایتکس اســتفاده می‌کنند. این موضوع تا چه حد دردسر‌آفرین اســت؟

 

به‌طورکلی، اســتفاده از وایتکس ممنوع اســت، چراکه تثبیت‌کننده‌های داخلی وایتکس که سمی هستند، در فضا متصاعد می‌شوند و باعث تغییر PH محیط شده، وضعیت آب را برای اســتفاده مردم نامساعد می‌کنند، اما طبق گزارش‌های ســال گذشته تعدادی از اســتخرهای متخلف در این زمینه پلمب شدند. بنابراین اســتاندارد بودن و تمیزی اســتخر، عامل حیاتیی برای سلامت افراد محسوب می‌شود و قیمت پایین نباید ملاک باشد.

 

همچنین عفونت‌های قارچی ازجمله بیماری‌هایی هستند که می‌توانند از طریق اســتخر منتقل شوند و انتقال هم معمولا از طریق راه رفـــــتن بدون دمپایی روی سطوح مرطوب و لبه اســتخر اســت. اگر فردی که در ناحیه پا دچار عفونت قارچی اســت، با پای برهنه کنار اســتخر راه برود و پای فرد دیگری پس از او با آن محل تماس پیدا کند، شخص به عفونت قارچی مبتلا می‌شود. البته شرط اولیه انتقال این بیماری، مرطوب بودن سطوح اســت. با این حساب حتی دمپایی‌ها و دیگر وسایل اســتخر ممکن اســت آلوده به عفونت‌های قارچی باشند.

 

بنابراین باید در محیط‌های مرطوب و از همه حیاتی‌تر، اســتخر دمپایی‌ها را در حوضچه کلر حداقل به مدت ۱۵ ثانیه ضدعفونی کنید. بسیاری از خانوم‌ها با این سوال مواجه‌اند که چرا بعد از اســتفاده از اســتخر و جکوزی دچار قارچ و خارش می‌شوند؟ آیا واقعا انتقال عفونت‌ زنانه از راه اســتخر منبع علمی دارد؟ باید گفت بله! رفـــــتن به اســتخر و شنا کردن ممکن اســت احتمال قارچ را بیشتر کند، بویژه در صورتی که ناحیه تناسلی برای مدت طولانی مرطوب بماند و فرد بعد از اســتخر لباس خود را تعویض نکند.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 شایعات اســتخر رفـــــتن در فصل تابستان

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته شایعات اســتخر رفـــــتن در فصل تابستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مطالب مشابه