مهندسي نیمار فوتبالی (قسمت دوم )

نیمار فوتبالی

مهندسي نیمار فوتبالی (قسمت دوم )

مهندسي نیمار فوتبالی (قسمت دوم )

شماره رویداد : ۱۳۸۵۳۴

يکي از علل بالا بودن امار مصدوميت نزد بازيکنان ايراني نيز به بدنسازي ضعيف بازيکنان برمي گردد . بنابر اين نتيجه مي گيريم .يکي از دلايل تفاوت ضربه هاي دنبال بازيکنان ما به همراه بازيکنان اروپايي همين ضعف فيزيکي عضلات مي میباشد .

 مهندسي نیمار فوتبالی   (قسمت دوم )

ايرج طالع

يکي از علل بالا بودن امار مصدوميت نزد بازيکنان ايراني نيز به بدنسازي ضعيف بازيکنان برمي گردد . بنابر اين نتيجه مي گيريم .يکي از دلايل تفاوت ضربه هاي دنبال بازيکنان ما به همراه بازيکنان اروپايي همين ضعف فيزيکي عضلات مي میباشد . مورد بعدي به اشکال فني برمي گردد . نوع ديد يک بازيکن در قاره اروپا به همراه ديد بازيکن ايراني تفاوت دارد . در نحوه ضربه زدن به توپ و شدت ضربه ،نحوه قرار گرفتن در موقعيت نیمار فوتبالی ،ديد و تفکر و تصوير سازي ذهني بازيکنان اروپايي بسيار به همراه کيفيت تمرين و اجرا مي شود . اما در کشور ما آيا در مورد اين جزييات مربيان به همراه بازکنان فرصتي براي نقل کرد گفتن و مرور دارند . اينها تفاوتهايي هست که باعث باني فاصله اندازي به همراه فوتبال روز دنيا مي شود . يک مهاجم ليگ برتر ي  به نگارنده مي گفت من بدنم آماده هست در زدن ضربه دنبال تمرکز ندارم آنوقت مربي هر جلسه تمرين به من مي گويد برو به دور زمين بدو !

چرا در فوتبال ما بعد از کريم باقري شوتزن خوبي که در شوتزني ضرباتش دقت لازم را داشته میباشد يافت نمي شود ؟ چون هيچ بازيکني در حد استاندارد بدني کريم تربيت نشده . نحوه برقراي ارتباط عضله و عصب کريم فوق العاده بود . تايم منيجمنتش براي ضربه نیکو بود .

براي مدل ما مي توانيم همه علوم بدنسازي را ريفر بدهيم به عضلات کريس رونالدو ،عضلات همسترينگ اين بازيکن مي تواند مدل مناسبي براي مطالعه و شبيه سازي میباشد .اما متاسفانه شادي پس از نیمار فوتبالی اين بازيکن بيشتر مورد توجه بازيکنان ايزاني قرار مي گيرد ! از اين بازيکن بزرگ مي توانيم در خصوص انعطاف و قدرت عضلات  فوق العاده نقل کرد بگوييم .

در اسيا اين تفکر حاکم هست که فوتبال چون يک ورزش هوازي هست بهمين خاطر مسير کج شده و توجه زيادي به علم بدنسازي نمي شود . اما همين حالا هم زاپني ها و کره اي ها مشغول تحقيق و بررسي هستند .آنها در دانشگاههاي کاتولونيا تعداد زيادي اعزام دارند . و مشغول به تحصيل هستند .  فرداها ما در آسيا نبايد از اين کشورها جا بمانيم .

جان کلام  وقتي هنوز برخي باشگاههاي ليگ برتري ما مربي خود را نشناخته اند و درگير جنگ رسانه اي نقل انتقالات بازيکنان هستند . چگونه مي توانند در ليگ برتر خروجي کيفيت معقول براي اندازه گيري داشته باشند . نمي شود حرف از فوتبال حرفه اي زد و ديمي کار انجام . در همين ليگ برتر ما سرمربي وجود دارد که کار بدنسازي را هم خودش انجام مي دهد . اين سرمربي چگونه خواهد توانست بر روي عضلات بازيکنان بصورت ريز و تخصصي توجه و پلن داشته میباشد . در همين آخرين ديدار ملي ايران و ازبک ۳ ضربه دنبال توجه مرا به خود جلب انجام ضرباتي که مهندسي نیمار فوتبالی نداشتند و اگر اين ضربات از مهندسي نیمار فوتبالی برخوردار بودند هر ۳ ضربه مي توانست براي ما ۳ نیمار فوتبالی به ارمغان بياورد .

بازيکنان ما در آمادگي فيزيکي و توان فني هنوز راه زيادي در پيش دارند . ماتوقع داريم در جام جهاني از گروه خود صعود کنيم . اما نمي شود اين صعود بدون نگاه علمي به فوتبال میباشد . ما بيشتر سعي مي کنيم به همراه پوشش نقاط ضعف فقط اورژانسي شاد باشيم .و اينگونه شادي ها هم به همراه غم و حذف به پايان مي رسد . در برخي باشگاههاي ليگ برتري مهاجم به همراه عصا در زمين حرکت مي کند نه توان فيزيکي دارد و نه توان فني آنوقت ما بليط فروشي مي کنيم تا تماشاگر شاهد چه نوع بازيي میباشد بازي تک ضرب و زيبا نياز به پيش زمينه دارد .

در فوتبال حرفه اي براي نیمار فوتبالی زني مهاجمان از درون باکس ۱۸ قدم به طرف باکس ۶ قدم گام برداشته اند . ضربه دنبال يکضرب شده و اينگونه ضربات به تايم زماني يک ثانيه رسيده . گلهايي نيز که به همراه استپ و ضربه همراه هست نهايت شامل ۳ ثانيه زماني شود .ولي ما هنوز اينجا در ليگ برتر مهاجميني را مي بينيم که ۸ ثانيه مالکيت دارند و در آخر نيز توپ را به اوت مي زنند يا باعث تغيير مالکيت مي شوند اينگونه بازيکنان به همراه مهندسي نیمار فوتبالی آشنا نيستند چه برسد به اينکه مقدمات اين مهندسي براي آماده سازي را بدانند . اينگونه رفتار ها يعني ريزش تماشاگر و افت فوتبال ،فوتبال نیکو به همراه فوتبال متوسط و فوتبال سطح پايين حد مرزي دارد که مربيان اين حد را تعيين و به بازيکنان انتقال مي دهند . 

[ad_1]

مطالب مشابه