نیمار فوتبالی

نیمار فوتبالی

نیمار فوتبالی

بخش ورزشی و فوتبال

آرشیو

کتاب «متمرکز برای فوتبال» منتشر شد


کتاب «متمرکز برای فوتبال» تألیف بیل بسویک با ترجمه دکتر محمد خبیری و سیدمحمد زادخوش وارد بازار نشر شد. به گزارش نیمار فوتبالی، این کتاب شامل ۱۲ فصل با عناوین: «قدرت نگرش: پرورش یک طرز فکر برنده»، «نگرش بازیکن: ارزیابی نیم‌رخ»، «اعتمادبه‌نفس: ساختن خودباوری در بازیکنان و گروه‌ها»، «خودکنترلی: نظم فکر و هیجان»، «تمرکز: جهت […]